Serwis ten wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Pliki będą umieszczane na Państwa urządzeniu. W każdy momencie mogą Państwo zmienić ustawienia Państwa przeglądarki. Korzystanie z niniejszej witryny oznacza akceptację postanowień zawartych w Polityce prywatności
   AKCEPTUJĘ

O przedszkolu

Publiczne Przedszkole Galileo jest placówką prowadzoną przez Ogólnopolskiego Operatora Oświaty – potentata edukacyjnego, propagującego alternatywne formy wychowania przedszkolnego w Polsce.

Przedszkole znajduje się na osiedlach Janów oraz Olechów, w trzech położonych niedaleko siebie lokalizacjach. Siedziba przedszkola znajduje się przy ul. Oleńki Billewiczówny 15, pierwsza filia przy Al. Hetmańskiej 9, zaś druga przy ul. Zakładowej 56. Galileo funkcjonuje w godzinach 6:30-17:30, zapewnia 3 posiłki dziennie: śniadanie, obiad i podwieczorek, dysponuje ośmioma estetycznie i nowocześnie wyposażonymi salami zajęć, kącikiem do rehabilitacyjnych zabaw ruchowych, pokojem do pracy logopedycznej i psychologicznej oraz dwoma, bezpiecznie  urządzonymi placami zabaw. Pomimo bardzo ciekawej oferty edukacyjnej Rodzice ponoszą opłatę taką samą jak w przedszkolach prowadzonych przez Miasto.

W przedszkolu Galileo działania wychowawczo-edukacyjne skierowane są na potrzeby dziecka. Oferta edukacyjna opiera się  na koncepcji wychowania wg planu daltońskiego, kładąc nacisk na instruktażowe planowanie, samodzielność i odpowiedzialność dzieci w stosunku do własnych działań. Przygotowujemy do nauki czytania, wykorzystując symultaniczno-sekwencyjną metodę prof. Jagody Cieszyńskiej. Kształtujemy matematyczne widzenie świata w oparciu o program prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej. Zapewniamy opiekę i wspomaganie rozwoju zgodnie z optymalnymi możliwościami rozwojowymi z zakresu inteligencji wielorakich.

Usytuowanie przedszkola Galileo pozwala na działania w środowisku przyrodniczym na bazie wielozmysłowego poznawania otaczającego świata. Proponujemy równy start edukacyjny dzieci w każdej grupie wiekowej dzięki wspomaganiu ich rozwoju przez zajęcia indywidualne i kompensacyjno-wyrównawcze, zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania i zdolności, podejmowanie działań ukierunkowanych na zabawy badawcze i obserwacje przyrodnicze w naturalnym środowisku, kultywowanie tradycji regionalnych i lokalnych, rozwijanie wrażliwości estetycznej i twórczej w zakresie działań plastycznych, muzycznych,ruchowych, teatralnych, rozwijanie umiejętności  lingwistycznych i kompetencji językowych w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej, kultywowanie we współpracy z rodzicami wartości uniwersalnych, ujednolicających system wychowania domu rodzinnego z przedszkolem, poznawaniu różnych kultur w ramach współpracy z organizacją AISEC.

Zatrudniona w przedszkolu kadra pedagogiczna za priorytet stawia sobie aktywną współpracę ze środowiskiem rodzinnym w formie imprez integracyjnych takich jak Dzień przedszkolaka, Pasowanie na przedszkolaka, Bal jesieni, Wigilie w przedszkolu, Bal karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka, Powitanie wiosny, Dzień Matki, Dzień Dziecka, wycieczki, pikniki rodzinne, zawody sportowe. Na terenie przedszkola odbywają się rozwijające zajęcia dodatkowe, zgodnie z preferencjami rodziców oraz z predyspozycjami dzieci, między innymi: zajęcia umuzykalniające, zajęcia taneczne, sportowe, język angielski, czy szachy.

Opłaty za korzystanie z usług przedszkola:

Nauczanie, wychowanie i opieka w przedszkolu w godzinach 8:00 – 13:00 jest bezpłatne.

Świadczenia przedszkola wykraczające poza godziny realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki są płatne. Za każdą rozpoczętą godzinę korzystania ze świadczeń wykraczających poza godziny bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustala się opłatę w wysokości 1 zł.

Miesięczna wysokość opłat stanowi sumę opłaty za pobyt oraz za wyżywienie. Płatności dokonujemy z dołu, (np. za miesiąc wrzesień Rodzice otrzymują fakturę do 5 dnia następnego miesiąca), do 15 dnia każdego miesiąca, przelewem, na indywidualny rachunek bankowy widoczny na otrzymanej fakturze.

Opłata za pobyt – iloczyn stawki godzinowej, zadeklarowanej liczby płatnych godzin pobytu dziecka w przedszkolu oraz liczby dni roboczych przedszkola w danym miesiącu, skorygowany o liczbę dni prawidłowo zgłoszonych nieobecności dziecka w przedszkolu w danym miesiącu.

Opłata za wyżywienie – iloczyn opłaty za posiłki, wg. godzin pobytu dziecka w przedszkolu oraz liczby dni roboczych pomniejszone o ewentualny odpis za nieobecności dziecka.

Godziny podawania posiłków:
śniadanie – 8:30
obiad – 11:30
podwieczorek – 14:30

Cennik posiłków:
śniadanie – 4,50 zł
obiad – 7 zł
podwieczorek – 4,00 zł.
stawka żywieniowa dzienna – 15,50 zł.

Posiłki dla przedszkola Galileo przygotowywane są przez firmę Maxi Food. Jadłospisy są odpowiednio zbilansowane,
urozmaicone, konsultowane z dietetykiem.

Jadłospis na każdy dzień dostępny jest na tablicy ogłoszeń w przedszkolu, jak również na stronie internetowej w zakładce jadłospis.